Що треба знати про реєстрацію технологічних транспортних засобів


Щодо реєстрації навантажувачів, то однією з установ, яка реєструє навантажувачі на території Херсонської області (зверніть увагу – тільки той технологічний транспорт, що не підлягає експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування), є Головне управління Держпраці у Херсонській області. Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів затверджений ПКМУ від 06 січня 2010 року №8.

Юридичні і фізичні особи, іноземні фізичні і юридичні особи, особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками технологічних транспортних засобів чи використовують їх на законних підставах зобов’язані зареєструвати їх протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України. Якщо виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи власник зобов’язаний у вказаний термін перереєструвати транспортний засіб.

Перед реєстрацією, перереєстрацією, тимчасовою реєстрацією, зняттям з обліку (крім випадків зняття з обліку у зв’язку з непридатністю, вибракуванням та списанням) кожного технологічного транспортного засобу проводиться його технічний огляд, про що складається акт і видається талон. Технічний огляд проводиться щороку відповідно до Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

Державний технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться технічним експертом з промислової безпеки експертно-технічного центру (ЕТЦ), що належить до сфери управління Держпраці України у присутності власника технологічного транспортного засобу або призначеної посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу.

Технологічний транспортний засіб реєструється за місцезнаходженням органу управління юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, — за місцем проживання або перебування фізичної особи. Також допускається реєстрація за місцем його експлуатації, у тому числі того, що перебуває у постійному користуванні або оренді. Експлуатація незареєстрованих технологічних транспортних засобів забороняється.

Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника (додаток 3). До якої додаються копії: свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи), паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років); документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу; наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи); експлуатаційної документації; документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду; сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги.

До заяви додається також акт технічного огляду та позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).

Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п’яти років) експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та печаткою.

До перереєстрації технологічного транспортного засобу з метою звірки відповідності ідентифікаційних номерів обліковим даним і перевірки технічного стану проводиться його технічний огляд фахівцями експертно-технічного центру. Відомості про зареєстрований або перереєстрований технологічний транспортний засіб та його власника вносяться до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, а також до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи Держпраці. На зняті з обліку технологічні транспортні засоби, крім тих, що списуються, видаються номерні знаки для разових поїздок строком дії 10 днів.

Для реєстрації транспорту, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, свідоцтво про реєстрацію з позначкою про зняття з обліку.

Якщо транспортний засіб, належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, що підтверджується одним із документів, за письмовою згодою співвласників реєструється за одним із них. У графі «Особливі примітки» свідоцтва про реєстрацію щодо іншого співвласника робиться відповідний запис.

Технологічні транспортні засоби, отримані власником у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення суб’єкта господарювання, реєструються за новим суб’єктом господарювання на підставі запису в статуті про правонаступництво та передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу).

Технологічний транспортний засіб, який належить малолітній або неповнолітній особі, реєструється за нею за заявою одного з батьків (усиновлювачів) або опікуна чи піклувальника. У реєстраційному документі такого технологічного транспортного засобу зазначаються прізвище, ім’я та по батькові батьків (усиновлювачів) малолітньої чи неповнолітньої особи або її опікуна чи піклувальника і робиться відмітка про заборону зняття з обліку технологічного транспортного засобу без їх згоди, погодженої з органами опіки і піклування. У графі «Особливі примітки» свідоцтва про реєстрацію робиться запис «Без права відчуження та керування без згоди батьків (усиновлювачів), опікуна чи піклувальника до досягнення повноліття». Після досягнення зазначеною особою 18-річного віку здійснюється перереєстрація технологічного транспортного засобу на підставі її заяви та надання відповідного свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу.

Реєстрація виготовлених за межами України, а також самостійно переобладнаних або зібраних технологічних транспортних засобів здійснюється за умови проведення фахівцями ЕТЦ експертизи на відповідність технологічних транспортних засобів нормативно-правовим актам з охорони праці.

На зареєстрований технологічний транспортний засіб видаються свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та номерний знак, що відповідає державному стандарту. Свідоцтво про реєстрацію має необмежений строк дії.

Експлуатація технологічних транспортних засобів у разі втрати свідоцтва про реєстрацію, номерного знака, талона про проходження технічного огляду забороняється.

Перереєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі зміни найменування чи імені власника, форми власності, місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи – власника; втрати або непридатності до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію чи номерного знака; зміни вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери; у разі переобладнання технологічного транспортного засобу за умови проведення фахівцями експертно-технічного центру експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Під час перереєстрації дотримується та сама процедура, що при реєстрації, починаючи із заяви власника та копій ряду документів, що підтверджують правомірність придбання та використання технологічного транспортного засобу. За результатами перереєстрації видається нове свідоцтво про реєстрацію. У розділі «Особливі примітки» нового свідоцтва зазначаються серія, номер попереднього свідоцтва про реєстрацію та найменування органу реєстрації, який його видавав. Його облікові дані вносяться до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

Тимчасова реєстрація здійснюється у разі: тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення. При цьому реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, якщо він був зареєстрований за межами України, здаються до ЕТЦ, а замість них видаються свідоцтво про реєстрацію і номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку їх дії. первинні реєстраційний документ і номерний знак повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації; передачі технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку його дії, що визначається строком дії договору оренди (лізингу) або позички. При цьому первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються до експертно-технічного центру, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові. Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

Відомості про зареєстрований або перереєстрований технологічний транспортний засіб та його власника вносяться до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з його відчуженням здійснюється тільки після технічного огляду транспортного засобу з метою звірки відповідності агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, обліковим даним. У цьому разі під час зняття з обліку технологічного транспортного засобу у свідоцтві про реєстрацію ставиться штамп «Знято з обліку» та зазначається дата зняття з обліку.
Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (списанням) здійснюється без технічного огляду транспортного засобу. Вибракування (списання) підтверджується актом на списання (ліквідацію) основних засобів, а фізичній особі — її заявою.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію чи номерного знака на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник повинен подати до територіального органу Держпраці посвідчення в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.

Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, що належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, здійснюється лише за умови наявності їх спільного рішення.

Не допускається зняття з обліку технологічного транспортного засобу, на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Print Friendly and PDF

Останні новини