Газонебезпечні роботи – готуємось до зими


Щороку на промислових і сільськогосподарських підприємствах, котельнях, підприємствах комунально-побутового обслуговування та громадських закладах трапляються нещасні випадки, в тому числі із смертельними наслідками, через те, що працівники виконують газонебезпечні роботи без проведення необхідної попередньої перевірки середовища або без захисного та рятувального спорядження. До того ж, часто трапляються випадки, коли спроби порятунку потерпілих призводять до того, що нещасний випадок стає груповим, а саме: одночасно страждають, а частіше гинуть рятівники, які були без захисного та рятувального спорядження або невідповідно екіпіровані.

Згідно нормативних документів газонебезпечні роботи – це такі роботи, під час виконання яких є або може бути виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечної або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, в кількостях, що перевищують гранично допустиму концентрацію, а також роботи при недостатньому вмісті кисню (об’ємна частка нижче ніж 20% у повітрі).

До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов’язані з оглядом, чищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, в тому числі роботи всередині ємностей (апарати, сушильні барабани, реактори, резервуари, цистерни та інше аналогічне обладнання, а також – траншеї і котловани глибиною понад 1 м,  колектори,  тунелі,  колодязі, приямки, тощо).

Вищезазначені роботи повинні виконуватися бригадою у складі не менше трьох працівників. При цьому, до початку їх виконання повинні видаватися відповідні наряди-допуски, в яких зазначають: місце проведення роботи, характер виконуваних робіт, відповідального за  підготовчі роботи та відповідального за проведення робіт, строк дії наряду-допуску, час початку і закінчення роботи, заходи з підготовки об’єкту до проведення газонебезпечних робіт та послідовність їх проведення, заходи, що забезпечують безпечне проведення робіт, засоби індивідуального захисту і режим роботи, склад бригади та проходження учасниками бригади інструктажу, проведення аналізу повітряного середовища на місці виконання робіт та інше.

До виконання газонебезпечних робіт повинні допускатися особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо виконання цих робіт, навчені безпечній технології проведення газонебезпечних робіт, вміють користуватись засобами індивідуального захисту та надати першу долікарську допомогу потерпілим. Жінки можуть бути залучені до виконання окремих газонебезпечних робіт, які передбачені технологічними регламентами і інструкціями та відповідають законодавству про працю жінок.

Окрім цього, суб’єкти господарювання на виконання газонебезпечних робіт повинні отримати дозвіл територіального органу Держпраці відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

На протязі минулого 2017 року на території України під час виконання газонебезпечних робіт сталось 18 нещасних випадків, у яких загинуло 19 працівників.

Відповідно до аналізу матеріалів розслідування нещасних випадків, причинами настання нещасних випадків були: незадовільна організація газонебезпечних робіт відповідальними особами, не проведення за допомогою приладів аналізу повітряного середовища перед виконанням робіт, незастосування засобів індивідуального захисту, допуск до виконання газонебезпечних робіт осіб, які не пройшли навчання, медичний огляд, інструктажі з охорони праці; недотримання працівниками вимог інструкцій з охорони праці.

Необхідно звернути особливу увагу на те, що нещасні випадки, у тому числі із смертельними наслідками, найчастіше трапляються у побуті, коли непідготовлені громадяни намагаються самотужки виконувати газонебезпечні роботи в замкнутих просторах (колодязях, вигрібних ямах тощо) та в траншеях, котлованах глибиною більше 1м.

Print Friendly and PDF

Останні новини