До уваги суб’єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності вантажопідіймальні крани, машини, підйомники


При проведенні перевірок суб’єктів господарювання виявляється чимало порушень вимог безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, машин, підйомників та іншого обладнання. Роботодавець подекуди нехтує вимогами НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних кранів, машин, підйомників та іншого обладнання. А саме: не призначає працівників, відповідальних за утримання обладнання в справному стані, не визначає процедуру проведення періодичного технічного обслуговування, налагодження та ремонту обладнання відповідно до настанов з експлуатації, не забезпечує в установлений термін проведення технічного огляду обладнання (експертного обстеження), не забезпечує розроблення та  затвердження у встановленому порядку проектів виконання робіт або технологічних карт на виконання робіт  вантажопідіймальними кранами, не організовує розроблення та затвердження інструкцій з охорони праці для обслуговувального та ремонтного персоналу, а також працівників, які виконують роботи з робочої платформи підйомників.

Допускаються до роботи посадові особи (працівник, відповідальний по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, працівник, відповідальний за утримання обладнання в справному стані, працівники, відповідальні за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами), які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а обслуговуючий персонал — інструктаж з питань охорони праці у зв’язку з набранням чинності новим нормативно-правовим актом з охорони праці НПАОП 00.0-1.80-18.

Іноді працівники, які призначені відповідальними по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, не проводять періодичні перевірки, під час яких повинні вживати заходи щодо попередження роботи обладнання з порушенням вимог безпеки, не контролюють проведення в установлені терміни технічних оглядів і експертних обстежень обладнання, допускають до експлуатації обладнання з вичерпаним терміном проведення технічного огляду або експертного обстеження, з несправними пристроями безпеки, блокувальними пристроями, з несправними вантажними канатами тощо.

Так, на одному з підприємств харчової промисловості використовуються підйомники для підняття вантажів, які встановлено ще з часів Радянського Союзу. Встановлені вони в шахтах, як ліфти. Але Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів на них не розповсюджуються.  Роз’яснюємо, що підйомники повинні експлуатуватися згідно вимог НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних кранів, машин, підйомників та іншого обладнання. Тривалий час один з підйомників експлуатували з несправними блокувальними пристроями дверей шахти на верхніх та нижніх поверхах будівлі, що могло стати причиною нещасних випадків з працівниками внаслідок їх падіння в шахту ліфта, або падіння на них вантажу. Проте, працівники, відповідальні по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання та за утримання обладнання в справному стані, підйомник не зупинили. Лише при проведенні перевірки Головним управлінням Держпраці у Херсонській області небезпечний підйомник на підприємстві було зупинено.

Print Friendly and PDF

Останні новини