Державний технічний огляд технологічного транспортного засобу


Перед реєстрацією, перереєстрацією, тимчасовою реєстрацією, зняттям з обліку (крім випадків зняття з обліку у зв’язку з непридатністю, вибракуванням та списанням) кожного технологічного транспортного засобу проводиться його технічний огляд, про що складається акт і видається талон. Технічний огляд проводиться щороку відповідно до Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

Державний технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться технічним експертом з промислової безпеки експертно-технічного центру (ЕТЦ), що належить до сфери управління Держпраці України у присутності власника технологічного транспортного засобу або призначеної посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу.

Для проведення щорічного технічного огляду власник в обов’язковому порядку подає до ЕТЦ копії таких документів: свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи), паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років); документів, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом; документів, які підтверджують оплату послуг за проведення технічного огляду.

Для отримання позитивного висновку необхідно щоб технічний стан транспорту відповідав вимогам правил, нормативів і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, експертом здійснюється перевірка щодо відповідності типу, моделі; ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів; номерного знака; контролю технічного стану технологічних транспортних засобів (технічний стан причепів, напівпричепів перевіряється у складі з тягачем) на відповідність їх вимогам правил, нормативів і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

За результатами техогляду ЕТЦ складається два акти державного технічного огляду технологічного транспортного засобу, які підписуються експертами ЕТЦ та власником транспорту, у присутності якого було проведено державний технічний огляд, та завіряються особистим штампом експерта ЕТЦ, підписом власника зазначеного транспортного засобу або штампом чи печаткою власника. Відомості про проведений державний технічний огляд вносяться до журналу реєстрації державного технічного огляду технологічного транспортного засобу. Власнику видається талон про проходження державного технічного огляду технологічного транспортного засобу.

Print Friendly and PDF

Останні новини