Чи потрібно укладати письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з матеріально відповідальною особою?


Відповідно до статті 135-1 КЗпП, перелік посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 135-1 КЗпП договори про повну матеріальну відповідальність укладаються: лише у письмовій формі; з працівниками (що досягли 18 років); з працівниками які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.

Зважаючи на те, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України (Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 N 1545-XII «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР»), в Україні дотепер діє Перелік посад і робіт, котрі заміщуються чи виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм на схов, обробку, продаж (відпуск), перевезення або застосування в процесі виробництва, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.1977 № 447/24 (далі — Постанова № 447).

Постановою № 447 затверджено також і Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (далі — Типовий договір). В тексті Типового договору є посилання на статтю 11 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13.07.1976 № 4204-IX. На даний час зазначене Положення не втратило чинності, але слід зазначити, що вимоги зазначені в статті 11 Положення також викладені у статті 135-1 КЗпП.

Тобто, відповідно до ст. 135-1 КЗпП договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність може укладатися при наявності одночасно двох умов:

1) наявність посади, яку працівник займає, або роботи, яку він виконує, у зазначеному Переліку;

2) виконання обов’язків за посадою, виконання роботи відповідно до професії має бути безпосередньо зв’язане із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей.

Тому один формальний момент (наявність посади або роботи в Переліку) не дає підстави для укладення договору про повну матеріальну відповідальність, якщо у змісті трудової функції працівника відсутні перелічені обов’язки.

Print Friendly and PDF

Останні новини