Інспектори праці відповідають на питання:


  1. Чи можна надати працівникові щорічну основну відпустку наперед за поточний і майбутній робочі роки?

 

За поточний робочий рік роботодавець може надати працівникові щорічну відпустку в будь-який період, погоджений сторонами. А ось з відпусткою за майбутній робочий рік не все так просто. Пам’ятайте: щорічну основну відпустку надають за відпрацьований робочий рік. При цьому за другий і наступні роки роботи відпустка повної тривалості може бути надана працівникові в будь-який час відповідного року, погоджений з роботодавцем.

Тобто для того щоб у працівника виникло право на відпустку за відповідний робочий рік, за цим роком повинен почати формуватися «відпускний» стаж.

 

2. Чи  можна надати працівникові щорічну основну відпустку, що накопичилася за 3 робочі роки, загальною тривалістю 72 календарні дні чи буде  діяти обмеження зазначені в частині 3 статті 10 Закону України «Про відпустки» ?

ТАК, МОЖНА. Що стосується обмеження викладені в частині 3 статті 10 Закону України «Про відпустки» (Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.), то воно тут не діє. Це  обмеження стосується виключно ситуації, коли в колективному або трудовому договорі тривалість щорічної відпустки працівника за один робочий рік передбачена більше ніж 59 (69) календарних днів.

 

  1. Хто із працівників має право на щорічну основну відпусту в зручний для нього час (не зважаючи на заплановану відпустку за графіком відпусток по установі чи підприємству)?

 

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Будь-які зміни в графіках відпусток можливі лише за взаємною домовленістю між власником або уповноваженим ним органом і відповідним працівником.

Слід зазначити, що при складанні графіків відпусток повинні враховуватись вимоги чинного законодавства.

Зокрема, Законом України „Про відпустки» визначено, що за бажанням працівника щорічні відпустки надаються в зручний для нього час:

— особам віком до вісімнадцяти років;

— інвалідам;

—  жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;

— жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

— одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

—  дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

— ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

— ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

— в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

 

 

 

Print Friendly and PDF

Останні новини