ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ`ЄКТАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА


Водопровідно-каналізаційне господарство є однією з найважливіших систем життєзабезпечення населених пунктів.

Однією з основних складових частин централізованих систем водопостачання та водовідведення є водопровідні та каналізаційні колодязі і камери, що являють собою підземні заглиблені споруди, що використовуються експлуатаційним персоналом підприємства для  повноцінного функціонування трубопроводів водопостачання та водовідведення. Роботи в водопровідних колодязях і камерах та інших замкнутих просторах, що є складовими централізованих систем водопостачання та водовідведення належать до робіт підвищеної небезпеки. Головне управління Держпраці у Херсонській області наголошує, що до виконання робіт у колодязях i камерах водопровідних i каналізаційних мереж  допускаються тільки кваліфіковані працівники під обов’язковим наглядом інженерно-технічних працівників (НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення  населених пунктів»).

Відповідно до інформації Держпраці України, на підприємствах та об`єктах водопровідно-каналізаційного господарства України різко зріс рівень смертельного травматизму. Так, в 2019 році смертельно травмовано 11 осіб, що на 9 осіб більше, ніж в 2018 році. Рівень загального травматизму у 2019 році – 63 особи, проти 2018 року – 59 осіб.

Протягом п’яти місяців 2020 року травмовано 52 особи, що на 3 особи більше, ніж за аналогічний період 2019 року, при цьому 5 осіб смертельно (на 2 особи менше ніж за п’ять місяців 2019 року).

За видами подій значна кількість нещасних випадків пов’язана з отруєнням газами під час виконання робіт в колодязях та інших закритих просторах – грабельних відділеннях каналізаційних насосних станцій (КНС).

Так:

31.05.2019 р. на станції очисних споруд Філії «Чорнобаївська» ПрАТ «Агрохолдінг Авангард» у Херсонській області в результаті групового нещасного випадку знаходячись на робочому місці загинули від отруєння клоачними газами черговий та старший оператор на станції очисних споруд.

З настанням теплої погоди значно підвищується кількість проведення робіт на мережах водопостачання та каналізації. Тож, нагадуємо про заходи з безпечного виконання зазначених видів робіт.

Безпечне виконання робіт на мережах

водопостачання та каналізації

При виконанні робіт на мережах водопостачання і каналізації повинні враховуватися можливі специфічні небезпечні та шкідливі фактори, до числа яких відносяться:

а) загазованість колодязів, камер, колекторів і небезпека вибуху, опіків і отруєння персоналу;

б) небезпека падіння при відкриванні або закриванні кришки люків колодязів і при спуску в колодязі;

в) можливість падіння різних предметів у відкриті люки на працюючим у колодязях;

г) небезпека впливу потоку води на працюючих у колодязях і камерах, особливо в колодязях на водовідводящих мережах і колекторах великих діаметрів;

д) небезпека обвалення ґрунту при виконанні грабарств ;

е) небезпека наїзду автотранспорту при роботах на вулиці;

ж) санітарна небезпека при зіткненні зі стічною рідиною;

з) вогкість у колодязях і котлованах, ін.

Роботи, пов’язані зі спуском персоналу в колодязі, камери, колектори, резервуари й інші підземні комунікації і пристрої, відносяться до розряду небезпечних і на їх виконання бригадам видається наряд-допуск із зазначенням небезпек і мір захисту.

Бригади повинні забезпечуватися справними інструментом і інвентарем, захисними засобами і пристосуваннями, а також аптечкою першої долікарської допомоги.

Кожен робітник бригади зобов’язаний пройти спеціальне навчання і перевірку знань з правил безпечного виконання газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»), а також повинний бути навчений правилам поводження з захисними засобами, зокрема з кисневим ізолюючим протигазом, шланговим протигазом, лампою ЛБВК, газоаналізатором, гаками і ломами для відкривання кришок колодязів, тичини або складною лінійкою для перевірки міцності скоб (НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення  населених пунктів», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості»).

Роботи на мережах водопостачання і каналізації повинні виконувати експлуатаційні і ремонтно-аварійні бригади, що складаються не менш ніж із трьох чоловік.

Призначати бригаду на роботу в колодязях і камерах, люки яких розташовані між залізничними або трамвайними шляхами, дозволяється лише за умови попереднього узгодження робіт з організаціями, що відають експлуатацією шляхів; у виняткових (аварійних) випадках ремонтні роботи можуть проводитися з відома диспетчера відповідних організацій.

Місця провадження робіт в умовах вуличного руху варто обгороджувати відповідно до вимог Інструкції з огородження місць провадження робіт в умовах вуличного руху.

У темний час доби по краях огороджень у верхній їх частині повинні бути вивішені габаритні червоні ліхтарі (потужність джерела світла габаритного ліхтаря не менш 3 Вт).

Для огородження місць провадження робіт необхідно застосовувати:

а) штахетний бар’єр висотою 1,1 м, пофарбований у білий і червоний кольори рівнобіжними горизонтальними смугами шириною по 0,13 м;

б) суцільні щити висотою 1,2-1,3 м, з червоної облямівкою шириною 10-12 см по контурі щита, зі знаком, що позначає виробництво ремонтних робіт, найменуванням організації, що веде роботи, і вказівкою номера її телефону;

в) дорожні спеціальні переносні знаки, установлювані відповідно до Правил дорожнього руху.

Усі роботи на вуличних мережах робітники повинні виконувати в сигнальних жилетах.

При технічному (глибокому) огляді і роботах, зв’язаних зі спуском робітника в колодязь, бригада повинна складатися не менш, чим із трьох чоловік: один працює в колодязі, другий на поверхні, третій спеціально спостерігає за роботою в колодязі й у разі потреби допомагає працюючому у колодязі.

Забороняється відволікати на інші роботи робітника, що спостерігає, доти, поки працюючий у колодязі не вийде на поверхню.

При роботах у камерах бригада повинна складатися не менш, чим з чотирьох чоловік.

Перед спуском у колодязь або камеру необхідно переконатися у відсутності їхньої загазованості, для чого використовують лампу ЛБВК відповідно до інструкцій заводу-виготовлювача, газоаналізатори.

Робота усередині колодязів, колекторів, у тунелях і траншеях і ін. аналогічних пристроях і спорудженнях без використання ізолюючих протигазів забороняється.

При виявленні газу в колодязі або камері потрібно видалити його. Після видалення газу працювати в колодязі дозволяється з постійним нагнітанням повітря вентилятором. При цьому для контролю лампа ЛБВК повинна знаходитися в колодязі. Для видалення газу варто застосовувати:

1) природне провітрювання шляхом відкривання, кришки робочого колодязя і двох сусідніх (вище — і нижче лежачих) оглядових колодязів на самопливному трубопроводі водовідведення або тільки кришки робочого колодязя на мережах водопостачання;

2) нагнітання повітря ручним вентилятором або повітродувками, установленими на спецмашинах;

3) заповнення водою з пожежного гідранта, що знаходиться у водопровідному колодязі, з наступною відкачкою.

Категорично забороняється видаляти газ випалюванням або подачею кисню з балона.

Виконавці газонебезпечних робіт зобов’язані:

1) пройти інструктаж з безпечного проведення робіт і розписатися в наряді-допуску;

2) ознайомитися з умовами, характером і обсягом робіт на місці їхнього виконання;

3) виконувати тільки ту роботу, що зазначена в наряді-допуску;

приступати до виконання робіт тільки за вказівкою відповідального за проведення цієї роботи;

4) застосовувати засобу захисту і дотримувати міри безпеки, передбачені нарядом-допуском;

5) знати ознаки отруєння шкідливими речовинами, місця розташування засобів зв’язку і сигналізації, порядок евакуації потерпілим з небезпечної зони;

6) уміти надавати першу допомогу потерпілим, користуватися засобами індивідуального захисту, рятувальним спорядженням і інструментом;

7) стежити за станом товаришів по роботі, надавати їм необхідну допомогу ;

при погіршенні власного самопочуття або виявленні ознак нездужання в товаришів роботу припинити і негайно сповістити про це відповідальному за проведення робіт;

8) припиняти роботи при виникненні небезпечної ситуації.

Якщо в діях працюючого всередині колодязя мають місце відхилення від звичайного поводження (ознаки нездужання, спроба зняти маску протигаза), а також при виникненні інших обставин, що загрожують його безпеки, роботу треба негайно припинити, а робітника евакуювати.

Після закінчення робіт відповідальний за їх проведення перед закриттям люків повинен особисто переконатися, що в колодязі не залишилися люди, прибраний інструмент, матеріали, не залишилося сторонніх предметів і зробити про це запис у наряді-допуску.

З метою запобігання нещасним випадкам пропонується: 

1) організувати навчання і надалі щоквартально проводити з кожним працівником, що виконує газонебезпечні роботи навчально-тренувальні заняття з імітацією ліквідації аварій та надання допомоги у разі нещасного випадку  з-за отруєння шкідливими парами та газами, особливо в замкнутих просторах;

2) перевірити наявність та комплектність протигазів і рятувальних поясів, а також провести обстеження на справність усіх спускних драбин у колодязях, розміщених на підлеглих об’єктах;

3) забезпечити постійний контроль повітряного середовища під час виконання газонебезпечних робіт;

4) обмежити проведення газонебезпечних робіт у разі високих температур повітря;

газонебезпечні роботи виконувати тільки в присутності відповідальних працівників підприємства;

5) створити комісії для проведення перевірок стану охорони праці із вищевказаних питань і надати за результатами перевірок інформацію до територіального управління Держпраці;

6) доповнити і інструкцію з охорони праці для працівників, які виконують роботи у колодязях, котлованах, закритих просторах інформацією про смертельну небезпеку перебування у заглиблених приміщеннях з будь-якою метою.

 

Print Friendly and PDF

Останні новини