ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ХЕРСОНЩИНИ


Одним із негативних явищ сучасного ринку праці Херсонської області є переміщення частини зайнятого населення з офіційного сектор економіки до неофіційного, тіньового.

Зайнятість у неформальному секторі економіки це економічна діяльність незареєстрованих підприємств, окремих осіб без реєстрації та декларування у державних органах.

Поняття «тіньова економіка» включає діяльність, яка не враховується офіційним обліком і податковими органами.

У широкому розумінні неформальний сектор – це сукупність одиниць, зайнятих виробництвом товарів і послуг з ціллю забезпечення працею і доходами осіб, які беруть у ньому участь.

На виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України, в Херсонській області активізовано роботу щодо подолання фактів використання суб’єктами господарювання незадекларованої праці й проходить масштабна інспекційна кампанія щодо виявлення неоформлених працівників.

З початку інспекційної кампанії, інспекторами праці виявлено 13 фізичних осіб, які не зареєстровані як суб’єкти господарювання в державних органах (здійснюють діяльність без реєстрації та оподаткування) та використовують працю 167 неоформлених працівників.

За результатами контрольних заходів фізичним особам внесено приписи на усунення виявлених порушень. Матеріали інспекційних відвідувань передані до державної податкової служби та правоохоронних органів для вжиття заходів в межах наданих ним повноважень.

На виконання вимог припису один з фізичних осіб зареєструвався як фізична особа – підприємець в державних органах, та уклав трудовий договір із найманим працівником в порядку передбаченому законодавством.

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення — провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди) — тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Закликаємо фізичних осіб, які не зареєстровані як суб’єкти господарювання в державних органах  оформити підприємницьку діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства, а з працівниками укладати трудові договори, бо лише той  працівник, який працює за умовами трудового договору є соціально захищеним!

Ознайомитись з інформацією 👉 «Як стати підприємцем

Print Friendly and PDF

Останні новини