Як організувати охорону праці на будівельному майданчику, якщо роботи виконують два і більше підрядників.


Головне управління Держпраці у Херсонській області наголошує суб’єктам господарювання на необхідності дотримання вимог законодавства в будівельній галузі.

Організація охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках під час виконання будівельних робіт повинна відповідати НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (далі — Мінімальні вимоги).

Згідно Мінімальних вимог, якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.

Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (далі — ДБН А.3.2-2-2009).

Вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначити у проектно-технологічній документації — проектах організації будівництва — ПОБ, проектах виконання робіт — ПВР. Виконання будівельно-монтажних робіт без ПВР забороняється.

ПВР, вимоги щодо розробки якого визначені в ДБН А.3.2-2-2009, розробляється на підставі проектної документації та повинен враховувати вимоги плану. В плані можуть міститися посилання на вимоги, які передбачені в проекті виконання робіт та/або в ПОБ.

ПВР повинен містити конкретні проектні рішення із забезпечення безпеки праці, які визначають технічні засоби і методи робіт і забезпечують виконання нормативних вимог безпеки праці.

Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт в одному із таких випадків: якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб або якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Відповідно до п.4.13 ДБН А.3.2-2-2009 під час виконання робіт на будівельних об’єктах кількома організаціями генпідрядник, а у разі залучення замовником підрядників за прямими договорами замовник повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об’єкті, яка зобов’язана:

  • здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників (підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • спільно з субпідрядниками (підрядниками), які залучаються до виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи безпечного виконання робіт. Ці заходи є обов’язковими для всіх організацій, які беруть участь у будівництві;
  • перед початком робіт визначити небезпечні зони на будівельному майданчику та позначити їх відповідними знаками;
  • координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці;
  • контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій рішень із питань охорони праці;
  • забезпечити унеможливлення допуску на об’єкт будівництва сторонніх осіб;
  • забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об’єкт будівництва або виходять з нього.

Перед початком виконання робіт на території діючого підприємства або цеху замовник (підприємство) і генпідрядник за участю субпідрядних (підрядних) організацій зобов’язані скласти акт-допуск. Відповідальність за невиконання заходів, що передбачені актом-допуском, несуть керівники будівельно-монтажних організацій і діючого підприємства.

Print Friendly and PDF

Останні новини