Інформація про результати перевірки знань інспекторів праці Головного управління Держпраці у Херсонській області від 27.09.2021


Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 26.11.2020 №2454 «Про затвердження Порядку перевірки знань інспекторів праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2021 за №152/35774, інспектори  праці, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю,  проходять попередню, періодичну та позапланову перевірку знань, з метою визначення стану їх професійної компетентності, аналізу потреб у професійній підготовці та визначення напрямів підвищення кваліфікації, професійної підготовки і перепідготовки.

Інформація щодо проходження працівниками Головного управління Держпраці у Херсонській області перевірки  знань інспекторів праці

 

№з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада, структурний підрозділ Тестування Вирішення ситуацій-них завдань Співбе-сіда Загальна кількість балів Оцінка
  Інспектори праці, що складали іспит, з періодичної перевірки знань інспекторів праці
1 Байрак Аліна Олександрівна головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці 30 29 22 81 Позитивна
2 Шафрановський Євген Сергійович головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці 30 29 22 81 Позитивна
3 Карнаух Тетяна Юріївна головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці 30 30 22 82 Позитивна
4 Дудченко Надія Володимирівна головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування осіб з інвалідністю, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів управління з питань праці 30 30 23 83 Позитивна
5 Кравченко Євгеній Вікторович головний державний інспектор відділу нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 30 30 22 82 Позитивна
6 Доценко Ігор Борисович заступник начальника відділу нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 30 30 23 83 Позитивна
7 Олішевко Леся Миколаївна заступник начальника управління — начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів управління з питань праці 30 30 35 95 Відмінна

 

Print Friendly and PDF

Останні новини