Інформація щодо процедури отримання адміністративних послуг

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

18.08.2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження №969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523». Зазначеним розпорядженням розширено перелік адміністративних послуг, які надаються через центри адміністративних послуг.

Відповідно до зазначених змін,  Головним управлінням Держпраці у Херсонській області виключно через центри надання адміністративних послуг надаються наступні адміністративні послуги:

 • Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів;
 • Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів;
 • Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів;
 • Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів;

Разом з тим, адміністративні послуги з:

 • продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • реєстрації зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • видачі свідоцтва на придбання вибухових матеріалів;
 • видачі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів;
 • видачі гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;
 • переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;
 • реєстрації декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки;
 • виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;
 • реєстрації об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки

будуть надаватися через ЦНАП після прийняття відповідного рішення міською радою.

Центр надання адміністративних послуг м. Херсона, розташований за адресою:

73003, м. Херсон, проспект Ушакова, 37 (вхід з вулиці Преображенська (Декабристів).
Телефони (факс): 49-53-12, 26-26-65
dozvil@city.kherson.ua
www. cnap.kherson.ua

Режим роботи:

Щоденно (крім НД. )

ПН-СР, Сб. 9.00-16.00 (без перерви на обід)
Чт. 9.00-20.00 (без перерви на обід);
Пт. 9.00-15.45 (без перерви на обід).

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ м. ХЕРСОНА

За довідками звертатись до відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Херсонській області або за телефоном:

(0552) 49 90 21.

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Розпорядження КМУ №523-р 16.05.2014 року «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про дорожній рух»

Постанова КМУ №725 25.08.2010 року

«Про затвердження переліку певних дій  щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»

Постанова КМУ №1107 26.10.2011 року
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

Постанова КМУ №922 07.12.2016 року
«Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом»

Постанова КМУ №8 06.01.2010 року
«Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»

Постанова КМУ №956 11.07.2002 
«Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»

Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки  


Інформаційна картка надання адміністративної послуги з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки


Інформаційна картка надання адміністративної послуги з продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки


Інформаційна картка надання адміністративної послуги з анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки


Інформаційна картка надання адміністративної послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці


Інформаційна картка надання адміністративної послуги з реєстрації змін відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці


Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки


Інформаційна картка адміністративної послуги з виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки


Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки


Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації великотонажних та інших технологічних транспортних засобів


Інформаційна картка адміністративної послуги з перереєстрації великотонажних та інших технологічних транспортних засобів


Інформаційна картка адміністративної послуги з тимчасової реєстрації великотонажних та інших технологічних транспортних засобів


Інформаційна картка адміністративної послуги із зняття з обліку великотонажних та інших технологічних транспортних засобів


Інформаційна картка з видачі гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


Інформаційна картка з переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення


Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення