Працівника призвано на строкову військову службу: що з гарантіями?

13 грудня 2019

В Україні триває осінній призив в армію громадян на військову службу. За цей період Великоолександрівський комісаріат має намір мобілізувати 25 чоловіків району. Що ж робити якщо ваш працівник потрапе до цього числа? Як оформляти відсутність військовозобов’язаного на роботі? Практичні поради щодо оформлення часу відсутності на роботі працівників, які виконують військовий обов’язок, надає головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів Тетяна Карнаух

– чи зберігається за працівником призваним на строкову службу, місце роботи, посада та середній заробіток?

Правовою підставою для надання працівникам які виконують військовий обов’язок, передбачених законом, гарантій є  ст.. 119 Кодексу законів про працю України де чітко визначенено, що працівникам які призвані на військову службу за призивом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, у яких вони працювали на час призиву незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України

– який документ є підставою для початку нарахування середнього заробітку працівнику який призваний на строкову службу?

Повістка, яку призовник пред’являє своєму роботодавцю. Вона і відповідна заява працівника – новобранця є підставою для видання наказу про його звільнення на період служби від роботи і для надання йому трудових гарантій передбачених ч.3 ст.119 КЗпПУ. Причому це може бути як оригінал повістки так і її завірена копія.

Про призив громадян на строкову військову службу військомат також письмово повіідомляє підприємство, на якому цей громадянин працює (абз.3 п.253 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008р. №1156/2008). Зробити це військомат зобов’язаний у 10- денний строк (лист Міноборони від 20.11.2015р. №116/2/2/21362).

– як довго діють трудові гарантії щодо працівників – військовослужбовців?

Відповідь знаходимо в цій же ст..119 КЗпПУ. Зберігати місце роботи, посаду та середній заробіток працівника необхідно до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення працівника з військової служби.

– чи можна звільнити працівника у зв’язку з призивом або вступом на військову службу?

Звільнити працівника, який вступив на військову службу без його згоди не можливо. Для звільнення за цією підставою необхідна заява працівника, де він сам зазначить підставу. Гарантії в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

-чи можна розірвати строковий трудовий договір з працівником у період його військової служби у зв’язку із закінченням строку дії такого договору?

Припинити трудовий договір за п.2 ч.1 ст.36 КзпПУ можна тільки після закінчення проходження таким працівником військової служби. Це пояснюється тим, що встановлені в ст..119 КЗпПУ гарантії поширюються на всіх без винятку працівників не залежно від того, працюють вони за строковим або безстроковим трудовим договором. Але не варто забувати про ст..391 КЗпПУ. У ній зазначено: «Якщо після закінчення строку трудового договору (пп.2 і 3 ст.23) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк»

Я вважаю, що обережний роботодавець має попередити працівника (військовопризваного) про своє бажання розірвати строковий трудовий договір. Зробивши це можна, наприклад, надіславши лист про те, що:

а) відповідно до ст..119 КЗпПУ під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення з військової служби за працівником зберігаються місце роботи, посада та середній заробіток;

б) після закінчення строкового трудового договору він до роботи допущений не буде;

в) після закінчення військової служби (особливого періоду) працівник буде звільнений на підставі п.2 ч.1 ст.36 КЗпПУ і повинен з’явитися на підприємстві для отримання трудової книжки та остаточного розрахунку.

Що стосується другої підстави для перетворення строкового договору на безстроковий – фактичного продовження трудових відносин то з огляду на специфіку проходження військової служби, вона працювати ніяк не може. Адже, ані фактичного виконання трудових обов’язків з боку працівників після закінчення строку дії договору, ані фактичного допуску його до роботи роботодавцем не має.