Щодо підвищеної зарплати за забезпечення проведення АТО

10 січня 2018

За постановою кабінету міністрів України від 22.07.2015 р. № 522 «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» (далі — постанова № 522), яка набрала чинності з 29 липня 2015 р., працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (далі — АТО) безпосередньо в районах її проведення, заробітна плата за фактичний час перебування в таких районах підвищується на 50% (за наявності підтвердних документів).

Ураховуючи положення постанови № 522, заробітна плата працівникам, які беруть участь у забезпеченні проведення АТО, підвищується на 50% за період робочого часу, коли вони фактично перебували в таких районах.

Право на таке підвищення мають працівники («цивільні» — не військовослужбовці), які на підставі окремих рішень (наказів, клопотань) антитерористичного центру при службі безпеки України залучаються для виконання трудових функцій в зоні проведення АТО.

Наприклад, для забезпечення проведення АТО можуть бути залучені такі працівники: лікарі-хірурги всіх найменувань, парамедики, лікарі-терапевти, санінструктори, психологи, середній медичний персонал, водії, механіки-водії, механіки, працівники центральних та місцевих органів виконавчої влади й інші категорії працівників.

Територіально підприємства, установи, заклади та організації, працівники яких беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, можуть бути розташовані як в зоні проведення АТО, так і в інших регіонах України.

Ці працівники вважаються такими, що перебувають у службовому відрядженні відповідно до інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59 (зі змінами), зареєстрованим у Мін’юсті України 31.03.98 р. за №218/2658.

Норми постанови № 522 не поширюються на працівників, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці і за якими відповідно до ст. 119 КЗпП на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підпр