Головне управління Держпраці

у Херсонській області

Аналітична інформація

За ІІ квартал 2017 року до Головного управління Держпраці у Херсонській області надійшли 243 звернення громадян.
Серед звернень:  24 на особистому прийомі,  41 надійшли поштою, 2 через уповноважену особу (депутата),  162  через УГЛ та 14 через інші установи та організації.
Найбільш актуальні питання стосуються заробітної плати, легалізації трудових відносин, переведення на неповний робочий день.
Всі звернення відпрацьовані та закриті вчасно шляхом надання роз’яснень та здійснення перевірок. Відповіді на звернення надані у встановлені законодавством строки.
Порівняно з І кварталом поточного року, кількість звернень за ІІ квартал  зменшилась на 152.
Протягом І кварталу 2017/2016 року на підконтрольних Головному управлінню підприємствах на 1 особу зменшилась кількість випадків виробничого травматизму, так у січні-березні 2017 року травмувалось  20  робітників,  в  аналогічному періоді минулого року - 21.
За видами нагляду у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість випадків виробничого травматизму зменшилась на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (-1) 0/1, у сільському   господарстві (-1)  0/1, у соціально-культурній сфері та торгівлі (-2) 8/10; збільшилась (+1) 4/3 на підприємствах транспорту (залізничний, автомобільний, водний), (+1) 1/0 у хімічній промисловості, (+1) – 6/5 у машинобудуванні. На підприємствах енергетики травматизм залишився на рівні І кварталу минулого року – 1/1.

Далі...

  У 2016 році Головне управління Держпраці у Херсонській області провело 769 перевірок виробничих об’єктів суб’єктів господарювання, з яких 101 суб’єкт господарювання перевірено всебічно (87 – планово, 14 – позапланово). В ході перевірок виявлено 8 837 порушень нормативних актів з охорони праці, з них на кінець 2016 року усунено 6 597 порушень, що складає 75%. Сума штрафів на посадових осіб (працівників) підприємств становить 83,261 тис. грн.
  В ході планових заходів 2016 року державними інспекторами Головного управління було здійснено 113 перевірок об'єктів підвищеної небезпеки, 4 перевірки проведено за рішенням суду. За порушення законодавства з охорони праці притягнуті до адміністративної відповідальності 280 працівників,  з них 52 керівники підприємств. 
  З питання дотримання законодавства про працю за минулий рік проведено 675 перевірок, внесено 306 приписів щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю, складено 291 протокол про притягнення керівників до адміністративної відповідальності. 7 матеріалів передано до правоохоронних органів. За порушення законодавства про працю прийнято 230 рішень щодо розгляду справ про накладення фінансових санкцій. 
  Також Головним управлінням Держпраці у 2016 році проведено 52 перевірки підприємств, на яких існує заборгованість із виплати заробітної плати, за результатами яких виплачено заборговану заробітну плату 2443 працівникам. 
  Всі посадові особи, які допустили порушення з питань оплати праці притягнуті до адміністративної та дисциплінарної відповідальності, відповідна інформація направлена до правоохоронних органів. 
  Протягом 2016 року на підконтрольних Головному управлінню підприємствах зареєстровано 68 випадків виробничого травматизму, 7 з яких – зі смертельним наслідком, та  5 – групові нещасні випадки.
  Основні причини, що призвели до таких згубних наслідків на підприємствах Херсона та області у 2016 році – порушення трудової та виробничої дисципліни, технологічного процесу; недосконалість системи управління охороною праці на підприємствах; неналежний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів); незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території.
 Станом на 1 лютого 2017 року у Херсонській області нараховувалось 42 підприємства-боржники. Загальна сума заборгованості за лютий по виплаті заробітної плати складала 8 млн. 961,9 тис. грн., що в порівняні з січнем 2017 на 618,2 тис. грн. менше. 
 У січні – лютому ГУ Держпраці у Херсонській області перевірило 7 підприємств-боржників, з яких 4 – державної форми власності. За результатами перевірок 330 працівників отримали заробітну плату на суму 1 млн. 133 тис. грн. На підприємства накладено фінансові санкції, а керівників притягнуто до адміністративної відповідальності.