Експертиза умов праці

Основними завданнями  відділу експертизи умов праці є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Через відсутність нормативної бази на сьогодні не здійснюється функція проведення державної експертизи умов праці. Наразі Державною службою України з питань праці розроблено проект Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці. Після опрацювання проекту Порядку усіма зацікавленими органами та його схвалення Міністерством соціальної політики, посадові особи Держпраці та її територіальні органи матимуть підстави для реалізації функцій і повноважень щодо контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

У зв`язку з цим, відповідно до п.31 «Порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про працю»,  затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295, за письмовою заявою роботодавця проводиться аналіз стану дотримання законодавства про працю в частині атестація робочих місць за умовами праці. За результатами проведеного аналізу складається довідка.

Звертаємо увагу роботодавців!

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на керівника підприємства чи організації. Тому відсутність Висновку щодо якості проведення атестації робочих місць за умовами праці  не позбавляє працівника права на передбачені чинними законодавчими актами пільги та компенсації за роботу із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я.