Гірничий нагляд

Інформаційна картка з видачі гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Інформаційна картка з переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Порядок розгляду та погодження річних планів розвитку гірничих робіт.

Відповідно до статей 51,53 Кодексу України про надра та статей 19,24 Гірничого закону України користувач надр зобов’язаний забезпечити дотримання вимог технічних проектів розробки родовищ корисних копалин, правил технічної експлуатації, технологічних схем розробки, планів розвитку гірничих робіт, відбору та витрат питних вод.

В межах реалізації державної політики у сфері охорони праці (в частині безпечного ведення робіт)  та користування надрами (в частині здійснення державного гірничого нагляду)  під час розробки родовищ корисних копалин, розгляд та погодження планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах Херсонської області, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини проводиться розгляд в Головному управлінні Держпраці у грудні місяці згідно затвердженого графіку.

Відповідно до п. 16 Положення про Головне управління Держпраці у Херсонській області від 22.06.2017 року №75, розгляд матеріалів буде проводитись за результатами  проведених перевірок по дотриманню вимог законодавчих актів з охорони праці, промислової безпеки,  а також ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням в частині державного гірничого нагляду.

Нормативно – правові акти для складання планів розвитку 

Складання щорічних Планів розвитку гірничих робіт 

(На виконання вимог ст. 19, 24 Гірничого закону України. cт. 51 Кодексу України про надра)

 1. Річні Плани повинні передбачати:

– раціональне ведення гірничих робіт, яке виключає вибіркове відпрацювання більш цінних ділянок, псування корисних копалин. Правильність розробки родовищ корисних копалин;

– оптимальні показники нормативів втрат та розубожування при видобутку та переробці мінеральної сировини;

– застосування сучасних технологій для якісного виймання корисних копалин та переробки мінеральної сировини;

– відновлення розкритих, підготовлених до виїмки запасів корисних копалин під час розробки родовищ твердих корисних копалин;

– заходи з охорони будівель, споруд та природних об’єктів розташованих в зоні шкідливого впливу гірничих виробок;

– безпечне ведення гірничих робіт та заходи з промислової безпеки та охорони праці;

– спостереження за шкідливим впливом гірничих робіт на навколишнє природне середовище, майно, життя та здоров’я людей;

– геологічне вивчення родовищ корисних копалин, включаючи реалізацію рекомендацій ДКЗ України;

– заходи з охорони надр, раціональне та комплексне використання мінеральної сировини;

– запобігання підробки бар’єрних ціликів;

– ліквідація (консервація) відпрацьованих гірничих виробок, блоків, горизонтів;

– встановлення границь небезпечних зон та порядок ведення робіт поблизу них;

– рекультивація земель порушених гірничими роботами;

– запобігання утворенню понаднормативних втрат в наслідок неправильного ведення гірничих робіт.

 1. Проведення гірничих робіт без погодженого з територіальним органом Держпраці річного Плану, а також з відхиленнями від погодженого Плану не допускається.
 2. Результати розгляду річного Плану оформлюються протоколом, в якому зазначаються представники територіального органу Держпраці та надрокористувача, які брали участь в його розгляді. За результатами розгляду може бути прийняте рішення погодження річного Плану або в його відмові.
 3. Під час проведення на гірничовидобувному підприємстві гірничих робіт іншими підприємствами, а також у випадках спільного проведення відкритих гірничих робіт слід враховувати спроможність таких підприємств виконувати роботи, що пов’язані з підвищеною небезпекою згідно чинного законодавства. Також вищевказані сумісні роботи повинні бути передбачені технічним Проектом.
 4. При виявлені під час проведення гірничих робіт змін геологічних, гідрогеологічних та гірничотехнічних умов розробки родовища робочий проект розробки підлягає корегуванню та погодженню з територіальним органом Держпраці.
 5. В пояснювальній записці річного плану приводяться відомості про:

– географічну та адміністративну належність, місце розташування, геологовиробничу та гідрогеологічну характеристику родовища;

– проектну та фактичну потужність підприємства за розкривними, видобувними та переробними роботами, призначення сировини, область застосування, основні споживачі;

– джерела електро-, водо-, теплопостачання та ін;

– використання підрядних послуг: автоперевезення, буро підривні, гідро механізовані та ін.;

–  забезпеченість запасами на початок запланованого періоду, запасами за ступенем їх підготовленості (розкриті, підготовлені та готові до виїмки);

– наявність тимчасово неактивних запасів, причини їх утворення та намічених термінів їх погашення;

– техніко-економічні розрахунки показників запланованих нормативів втрат при видобутку та переробки мінеральної сировини;

– заходи по поліпшенню використання та охорони надр в поточному році та промислової та екологічної безпеки;

–  стан гірничих робіт, в тому числі гірничокапітальних;

– намічені заходи по безпечному веденню робіт поблизу небезпечних зон;

– наявність у надрокористувача  спеціального дозволу на користування надрами, земельного та гірничого відводів, дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою, своєчасного та якісного проведення спеціального навчання персоналу;

– виконання умов спеціального дозволу на користування надрами та рекомендацій ДКЗ України;

– стан авторського нагляду проектної організації за реалізацією проекту, наявність в неї повноважень на право проектування гірничих виробництв та об’єктів, даті складання проекту розробки родовища, доповнень та погоджень до нього;

– заходи по поліпшенню технологічного процесу переробки мінеральної сировини які забезпечать оптимальне виймання корисних компонентів (при наявності переробних виробництв);

– організація обліку кількості та якості мінеральної сировини яка надходить на переробку та споживачу.

 1. Графічні матеріали річних планів повинні бути представлені маркшейдерськими планами з розбивкою по кварталам та необхідними поперечними розрізами. Графічні матеріали складаються у відповідності з встановленими вимогами для гірничо-графічної та маркшейдерської документації.

Графічна частина річного плану складається в масштабах 1:1000, 1:2000, у деяких випадках 1:500, 1:200 та складається з:

 • топографічного плану поверхні;
 • погоризонтних планів гірничих робіт;
 • зведеного плану гірничих робіт;
 • вертикальних розрізів;
 • технологічної схеми переробки мінеральної сировини;
 • схеми електрозабезпечення;
 • плани та розрізи уступів.

Річний План затверджується керівником, головним інженером, головними маркшейдером та геологом підприємства.

Супроводжувальні документи (копії):

 1. Спеціальний дозвіл на користування надрами (з угодою про умови користування надрами та програмою робіт та ін.).
 2. Акт гірничого відводу.
 3. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 4. Протокол затвердження балансових запасів корисних копалин ДКЗ.
 5. Погодження проекту розробки із висновком експертизи про його відповідність нормативно- правовим актам з питань охорони праці та з питань користування надрами.
 6. Протокол вимірів заземлюючих пристроїв електрообладнання при розробці та переробці корисної копалини.
 7. Результати проведення тех-огляду технологічного транспорту та гірничого обладнання яке застосовується при розробці та переробці корисної копалини.
 8. Протокол погодження планів розвитку.

Рекомендації до розгляду Плану відбору підземних вод:

 • титульний лист;
 • коротка пояснювальна записка;
 • розрахунок водоспоживання та водовідведення та процент втрат;
  • форма 7-Гр  про обсяг видобутку підземних вод;
  • об’єми запланованих  обсягів підземних вод.

Супроводжувальні документи (копії):

 1. Спеціальний дозвіл на користування надрами (з угодою про умови користування надрами та програмою робіт та ін.).
 2. Дозвіл на спецводокористування.
 3. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме на експлуатацію свердловин під час розробки родовищ корисних копалин.
 4. Наказ про призначення відповідальної особи з питань користування надрами при експлуатації свердловин.
 5. Протокол затвердження балансових запасів корисних копалин ДКЗ.
 6. Погодження проекту розробки із висновком експертизи про його відповідність нормативно- правовим актам з питань охорони праці та з питань користування надрами.
 7. Паспорта на артезіанські свердловини.
 8. Протокол вимірів заземлюючих пристроїв електрообладнання при розробці та переробці корисної копалини.
 9. Журнал вимірів рівнів підземних вод у свердловинах.

Графік розгляду планів розвитку гірничих робіт на 2020 рік


Графік розгляду планів розвитку гірничих робіт на 2021 рік