Перешкоди у діяльності інспектора праці: що за цим стоїть?

06 серпня 2018

За недопущення до перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпПУ передбачено відповідальність роботодавця у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (станом на серпень 2018 року – 11169 грн.).

Відповідно до абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпПУ, якщо мета перевірки – виявити неоформлених працівників, перешкоди в її проведенні зумовлюють відповідальність у 100-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (станом на серпень 2018 року – 372300 грн.)

Перешкоджання контрольному заходу з питань праці тягне за собою й адміністративну відповідальність посадових осіб у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімальних доходів громадян (ст. 188-6 КУпАП).

«Перешкодами у діяльності інспектора праці» в контексті пункту 16 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю  є:

  • відмова у допуску до проведення відвідування;
  • ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;
  • створення перепон у реалізації інших прав, передбачених пунктом 11 Порядку.

Нагадуємо, що відповідно до пункту 11 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування,

Якщо роботодавець створює перешкоди у діяльності інспектора праці, останній складає акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування. Причини, що унеможливили інспектування, вказують в акті. За можливості акт підписують керівник об’єкта відвідування або уповноважена ним особа (п. 16 Порядку).

Такий самий акт інспектор складе й за відсутності документів, передбачених законодавством про працю. Роботодавцю надсилається копія акту та письмова вимога, в якій указується строк для поновлення документів. На час поновлення документів строк інспекційного відвідування призупинять.