Нормативна база


Нормативно-правові акти, якими керується у своїй діяльності Держпраці

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Конституція України Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII; Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х; Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР;  Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”; Закон України від 03 липня 1991 р. № 1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення; Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці”; Закон України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI “Про зайнятість населення”; Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-XII “Про дорожній рух”; Закон України від 01 липня 1993 р. № 3356-XII “Про колективні договори і угоди”; Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”; Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР “Про оплату праці”; Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР “Про трубопровідний транспорт”; Закон України від 03 липня 1996 р. № 270/96-ВР “Про рекламу”; Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР “Про відпустки”; Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР “Про звернення громадян”; Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування”; Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127; Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”; Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ “Про об`єкти підвищеної небезпеки”; Закон України від 17 травня 2001 р. № 2407-ІІІ “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”; Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-ІІІ “Про нафту і газ”;  Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” Закон України від 01 липня 2004 р. № 1967-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація”; Закон України від 08 вересня 2004 р. №1985-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі”; Закон України від 08 вересня 2004 р. № 1986-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві”; Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”; Закон України від 06 вересня 2005 р. № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”; Закон України від 21 вересня 2006 2015 р. № 185-V “Про управління об’єктами державної власності”;  Закон України від 05 квітня 2007 р. № 877-IV “Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; Закон України від 02 вересня 2008 р. № 345-VI “Про підвищення престижності шахтарської праці”; Закон України «про ринок природного газу» Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”; Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади”; Закон України від 02 листопада 2011 р. № 3988-VІ “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовищ”; Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI “Про адміністративні послуги”; Закон України від 04 квітня 2013 р. № 178-VII “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки“; Закон України від 05 червня 2014 р. № 1315-VII “Про стандартизацію”; Угода про  асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII “Про ратифікацію Угоди про  асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”; Закон України від 02 вересня 2014 р. № 1669-VII “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”; Закон України від 15 січня 2015 р. № 124-VІІІ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; Закон України від 02 березня 2015 р. № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”; Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу“

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. № 442 “Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці”; Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”; Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 р. № 167 “Про затвердження положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій”; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”; Постанова кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил”; Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”; Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 “Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та електричного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”; Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”; Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. № 8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”; Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд”; Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 р. № 1017 “Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”; Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві“; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1397 “Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень”; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1400 “Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції”; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1401 “Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду”; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1404 “Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику”; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1406 “Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду”; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 “Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення”; Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”; Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 р. № 695 “Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України”; Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”; Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 569 “Про внесення змін до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню” (Постанова) Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 “Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Print Friendly and PDF