До уваги суб’єктів господарювання та працівників, які виконують роботи з обслуговування та ремонту водопровідно-каналізаційних мереж

21 червня 2019

У зв’язку з підвищенням рівня нещасних випадків під час виконання робіт з обслуговування та ремонту водопровідно-каналізаційних мереж, Головне управління Держпраці у Херсонській області повідомляє про своєчасність проведення медичних оглядів працівників.

Так, працівники організацій, підприємств, які проводять ремонт та обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, підлягають обов’язковим попереднім (перед прийняттям на роботу) та періодичним (протягом трудової діяльності) медичним оглядам згідно вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України № 246 від 21.05.2007 року «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

Відповідно до пункту 3.1 Порядку проведення медичних оглядів роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу. Відповідно до результатів лабораторних досліджень визначається шкідливі та небезпечні фактори в яких працюють робітники, згідно додатку 4 Порядку на кожен шкідливий небезпечний чи важкий виробничий фактор визначається періодичність проведення медичних оглядів працівників.

Працівники які виконують роботи з обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж працюють під впливом шкідливих газів, таких як: сірководень та аміак, а також виконують роботи які передбачають фізичне перенавантаження, періодичність проходження медичних оглядів для зазначених працівників становить 1 раз на 2 роки відповідно до додатку 4 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.