Вихідні та святкові дні в жовтні 2018 року в Україні: коли і скільки відпочиваємо

09 жовтня 2018

На середній місяць осені в Україні за календарем припадає чимало офіційних вихідних днів.

При п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні – один вихідний день.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем.

У випадку, коли святковий день або неробочий день (стаття 73 КЗПП) збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Так, у жовтні 2018 року на українців чекає один додатковий вихідний в честь Дня захисника України, який припадає на неділю, 14 жовтня. Таким чином, вихідний переноситься на понеділок, 15 жовтня, а українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Довідково: статтею 107 Кодексу законів про працю визначено оплату роботи у святковi i неробочi днi. Робота у святковий i неробочий день оплачується у подвiйному розмiрi:

1) вiдрядникам – за подвiйними вiдрядними розцiнками;

2) працiвникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, – у розмiрi подвiйної годинної або денної ставки;

3) працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, – у розмiрi одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий i неробочий день провадилася у межах мiсячної норми робочого часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад мiсячну норму.

Оплата у зазначеному розмiрi провадиться за години, фактично вiдпрацьованi у святковий i неробочий день.

На бажання працiвника, який працював у святковий i неробочий день, йому може бути наданий iнший день вiдпочинку.