Важливо – до уваги роботодавців!

14 лютого 2019

Головне управління Держпраці у Херсонській області інформує, що з 2017 року введено в дію нормативно-правовий акт з охорони праці – НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 № 1050 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 р. за № 1111/30979 (далі – Мінімальні вимоги).

Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

Відповідно до Мінімальних вимог замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці (в нашій області – Головне управління Держпраці у Херсонській області) попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до цих Мінімальних вимог у таких випадках:

– якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;

–  якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

При цьому, якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична особа, або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт. Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.