Завершено перевірку ТОВ «Будівельна компанія «Праймконтракт»

16 грудня 2021

Головним управлінням завершено проведення планової перевірки додержання вимог законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ПРАЙМКОНТРАКТ”, м. Херсон.

На даний час ТОВ “БК “ПРАЙМКОНТРАКТ” спільно з ТОВ “Молодіжний житловий комплекс м. Херсон” та ТОВ “Молодіжний житловий комплекс” за договорами генерального підряду здійснює будівництво 2-х багатоповерхових житлових будинків в м. Херсоні.

Під час перевірки приділено увагу питанню обов’язкового дотримання працівниками вимог НПАОП 45.2-7.03-17 “Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, а саме: відповідальні особи з охорони праці повинні мати кваліфікаційне свідоцтво інженера з охорони праці (будівництво), яке дає право виконувати функції координатора з питань охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Керівники будівельних організацій та замовники зобов’язані направляти до територіального органу Державної служби України з питань праці попередню інформацію про початок виконання будівельних робіт на об’єктах.

Під час заходу перевірено стан охорони праці на підприємстві, функціонування системи управління охороною праці, роботу адміністрації підприємства щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці,  вимог безпеки під час виконання робіт на висоті, експлуатації вантажопідіймальних кранів, балонів зі стиснутим газом (киснем), виконання газонебезпечних робіт, дотримання вимог безпеки при експлуатації електроустановок споживачів та автомобільного транспорту.

За результатами перевірки Головним управлінням Держпраці у Херсонській області видані відповідні розпорядчі документи та встановлені терміни щодо усунення виявлених порушень.

Також, фахівцями Головного управління було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з працівниками підприємства щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки на будівельних об’єктах.