Що необхідно знати про державний ринковий нагляд: Відповідальність суб’єктів господарювання та підстави звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності

28 липня 2020

У розділі VII Закону України від 02.12.2010 № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі – Закон №2735) встановлено відповідальність за порушення вимог Закону №2735, а також чітко регламентовано підстави звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності.

Зробимо короткий огляд окремих порушень та відповідальності за їх вчинення.

Так, частиною третьою статті 44 Закону №2735 передбачено, що до розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам,  – у розмірі 34,0 тис. грн.

Законом №2735 запроваджено для випадків формальних (несуттєвих) порушень принцип покарання за невиконання вимог органів ринкового нагляду щодо усунення порушень, а не за самі порушення. Так, пунктом 3 частини четвертої вищезазначеної статті передбачено, що до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, – у розмірі 51,0 тис.грн. для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до Закону №2735 вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі 34,0 тис.грн. для розповсюджувачів.

У разі невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для життя та здоров’я громадян або інших аспектів захисту суспільних інтересів, а також надання з порушенням термінів або не надання взагалі повідомлення органу ринкового нагляду про вжиті заходи щодо усунення такого ризику з доданням документів або їх копій, що підтверджують усунення такого ризику, до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у розмірі 34,0 тис.грн. (пункт 4 частина четверта статті 44 Закону №2735).

Під час здійснення перевірок характеристик продукції мають місце непоодинокі випадки недопущення до проведення перевірок та невиконання законних вимог посадових осіб, що здійснюють державний ринковий нагляд з боку суб’єктів господарювання – виробників та розповсюджувачів продукції. Такі дії суб’єктів господарювання обумовлені намаганням уникнути відповідальності за введення в обіг та/або розповсюдження небезпечної продукції, що становить загрозу суспільним інтересам. З огляду на зазначене, інформуємо, що відповідно до вимог пункту 6 частини четвертої статті 44 Закону №2735 до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу за створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених Законом №2735 вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі 170,0 тис.грн.

Адміністративно-господарські санкції накладаються на особу, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, та/або на розповсюджувача за кожну модель, артикул чи партію продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, незалежно від кількості одиниць такої продукції та/або місць її реалізації.

Стаття 45 Закону №2735 так і названо «Підстави звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності». Що саме це означає?

Виробник, уповноважений представник, імпортер або інша особа, яка відповідно до Закону №2735 вважається такою, що ввела продукцію в обіг, не несе відповідальності, встановленої статтею 44  Закону №2735, якщо доведе, що:

1) вона не вводила відповідну продукцію в обіг;

2) з урахуванням усіх обставин відповідна продукція після введення її в обіг стала такою, що становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, внаслідок дій або бездіяльності інших осіб чи непереборної сили;

3) відповідна продукція становить ризик внаслідок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов’язкових для нього приписів державних органів;

4) у випадку виробника комплектуючого виробу чи складової частини продукції ризик (невідповідність) продукції встановленим вимогам виник (виникла) внаслідок конструкції готової продукції, до якої входить цей виріб чи складова частина, або інструкцій, даних такому виробнику виробником готової продукції.

Розповсюджувач продукції не несе відповідальності, встановленої статтею 44 Закону №2735, якщо доведе, що:

1) продукція стала такою, що становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, внаслідок недодержання іншим розповсюджувачем умов її зберігання, за умови, що інший розповсюджувач такої продукції може бути встановлений;

2) продукція, що поставлена ним, відповідає встановленим вимогам, але незважаючи на це становить ризик.

З огляду на вищевикладене, Головне управління Держпраці у Херсонській області звертається до суб’єктів господарювання, які здійснюють надання нехарчової продукції на ринку Херсонщини, з проханням забезпечити виконання вимог діючого  законодавства України про державний ринковий нагляд.