УВАГА!!! Зміни до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, а саме, введення в обіг кисневих балонів

22 грудня 2020

Головне управління Держпраці у Херсонській області відповідно до внесених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1215 змін до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 №536 (далі – Технічний регламент), повідомляє:

до 31 січня 2021 р. введення в обіг кисневих балонів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дозволяється:

– якщо вони відповідають вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту; або

– за наявності повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги затвердженого цією постановою Технічного регламенту, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.

При цьому дія затвердженого цією постановою Технічного регламенту не поширюється на кисневі балони, на які Державною службою з питань праці видано зазначене повідомлення.

Для введення в обіг на підставі повідомлення Державної служби з питань праці зазначених кисневих балонів заявник подає до Державної служби з питань праці заяву із зазначенням мети введення в обіг, інформації про виробника, назви виробу, номера партії або серійного номера, обсягу партії, призначення виробу та способу дії. До заяви додаються:

– сертифікат відповідності кисневих балонів, виданий у державі – члені Європейською Союзу згідно з відповідним актом законодавства Європейською Союзу щодо гармонізації;

– лист-підтвердження заявника про те, що оцінка відповідності кисневих балонів вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту не проводилася.

За результатами опрацювання поданих заявником документів Державна служба з питань праці видає йому відповідне повідомлення. Розгляд документів та видача повідомлення здійснюються на безоплатній основі.”.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0552) 49-90-21.

Дистанційне консультування здійснюється на електронні скриньки Головного управління Держпраці у Херсонській області 21ks@dsp.gov.ua та відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг zvern.ks@ukr.net .