Інформація про результати перевірки знань інспекторів праці Головного управління Держпраці у Херсонській області від 29.07.2021

02 серпня 2021

Відповідно до пункту 3 Порядку здійснення державного контролю за додержанням  законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №823, та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 26.11.2020 №2454 «Про затвердження Порядку перевірки знань інспекторів праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2021 за №152/35774, інспектори  праці, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю,  проходять попередню, періодичну та позапланову перевірку знань, з метою визначення стану їх професійної компетентності, аналізу потреб у професійній підготовці та визначення напрямів підвищення кваліфікації, професійної підготовки і перепідготовки.

Інформація щодо проходження працівниками Головного управління Держпраці у Херсонській області перевірки  знань інспекторів праці

 

№з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада, структурний підрозділ Тестування Вирішення ситуацій-них завдань Співбе-сіда Загальна кількість балів Оцінка
  Інспектори праці, що складали іспит, з періодичної перевірки знань інспекторів праці
1 Арашкієв Вячеслав Уресович головний державний інспектор відділу нагляду в промисловості управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 29 21 23 73 Позитивна
2 Глєбов Геннадій Вікторович головний державний інспектор відділу нагляду в промисловості управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 28 22 22 72 Позитивна
3 Куліков Володимир Валентинович головний державний інспектор відділу нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 30 22 20 72 Позитивна
4 Наливайко Микола Сергійович головний державний інспектор відділу нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 29 22 22 73 Позитивна
5 Ануфрієва Ольга Брониславівна головний державний інспектор відділу нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 30 20 24 74 Позитивна
6 Васін Руслан Анатолійович головний державний інспектор відділу нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 29 21 23 73 Позитивна
  Посадові особи Управління, які складали іспит з попередньої перевірки знань інспекторів праці
1 Маленюк Валерія Ігорівна головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці управління з питань праці 30 23 20 73 Позитивна