Подання суб’єктами господарювання , які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні звіту за ф. № 1-ПА

03 листопада 2021

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 36 та ч. 4 ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»пп. 6 п. 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015  №1060 (зі змінами), з метою удосконалення методів організації та порядку збору даних у сфері трудової міграції, що використовуються органами державної влади, Міністерством соціальної політики України виданий Наказ від 03.06.2019 р. № 851 яким затверджено:

  • форму звітності №1-ПА  «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» (далі – форма звітності №1-ПА);
  • порядок подання форми звітності №1-ПА.

Ця форма звітності заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

У разі наявності у суб’єкта господарювання філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, форма звітності №1-ПА подається таким суб’єктом господарювання за результатами здійснення діяльності усіх його підрозділів.

З 2019 року форма звітності №1-ПА подається щокварталу міським і районним  центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу (тобто, звіти №1-ПА з 2019 року подаються щоквартально відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 03.06.2019 р. №851).

У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту є перший після нього робочий день.

Форма звітності №1-ПА подається в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підпису керівника або уповноваженої ним особи).

Слід зазначити, що у разі якщо юридична особа чи фізична особа підприємець навіть фактично не здійснювали діяльність з посередництва у працевлаштуванні (тобто, не працювали за цим видом діяльності) звітність також необхідно подавати, але показник по працевлаштуванню буде у звіті №1-ПА відображено як «-».

За результатами проведеної перевірки інспектором праці складається Акт перевірки. У разі наявності порушень законодавства про зайнятість населення, а саме: п. 4 ч. 4 ст. 36 ЗУ №5067 складається припис про усунення виявлених порушень у якому зазначається необхідність подання звітності №1-ПА та строк виконання припису (тобто, строк усунення порушень).

З урахуванням вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 53 ЗУ «Про зайнятість населення», яким передбачено, що Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи – підприємці, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно із законодавством: «У разі неподання або порушення порядку подання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відповідно до цього Закону відомостей про працевлаштованих ним осіб, стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення».