Працівник проходить військову службу: що з гарантіями?

03 грудня 2021

Відповідно до частини третьої статті 119 КЗпП України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Отже, за працівником, який проходить військову службу, зберігається місце роботи, посада та виплачується середній заробіток.

Розрахунок середнього заробітку для оплати часу військової служби здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 (далі – Порядок).

Середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата. Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

Bиплати, які вpаховуються при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу військової служби, вcтановлені у пункті 3 Пoрядку. До тaких виплат вiдносяться: основна заробітна плата (тaрифна ставка, оклад); доплати i надбавки, якi мають пoстійний характер; індексація заробітної плати та інші виплати.

Згідно абзацу першого пункту 8 Порядку, нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, – на число календарних днів за цей період.

Нарахований роботодавцем дохід у вигляді середнього заробітку працівнику, який проходить військову службу, оподатковується податком на доходи фізичних осіб (18 %), військовим збором (1,5 %) та є базою нарахування єдиного внеску (22 %).

Також, звертаємо увагу, що 09.12.2020 на засіданні Уряду була прийнята постанова  Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1213 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100» (далі – Постанова №1213), якою внесено зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.

Змінами, внесеними Постановою № 1213 вилучено пункт 10 Порядку, який передбачав коригування середнього заробітку, у разі підвищення тарифних ставок (посадових окладів), на коефіцієнт їх підвищення.

Враховуючи викладене, починаючи з дати набрання чинності Постанови №1213, а саме з 12.12.2020 й в подальшому, підстави для застосування чергового коефіцієнта підвищення посадового окладу для розрахунку середньої зарплати відсутні.

Тому, у разі підвищення тарифних ставок (посадових окладів), наприклад з 1 січня 2021 року, всі виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати враховуватимуться у тому розмірі, в якому вони нараховані без застосування коефіцієнта підвищення тарифних ставок (посадових окладів).