Зміни в трудовому законодавстві.

23 грудня 2021

Протягом 2021 року законодавство про працю зазнало чимало змін. Змінилася і стаття 19 «Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи» Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВР (далі – Закон № 504).

 

В чому ж полягають зміни?

У частині першій статті 19 слова “Жінці, яка працює і має” замінено словами “Одному з батьків, які мають”, слова “яка усиновила” – словами “які усиновили”, а слова “матері особи з інвалідністю” – словами “матері (батьку) особи з інвалідністю”. Такі зміни набули чинності з травня 2021 року. Тобто, право на соціальну відпустку відтепер має як мати так і батько.

Умови за яких наступає право для отримання такої відпустки зазначені в статті 19 Закону № 504, а саме:

– один з батьків, який має двох або більше дітей віком до 15 років;

– один з батьків, який має дитину з інвалідністю;

– один з батьків, який усиновив дитину;

– мати (батько) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

– одинока матір;

– батько дитини, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

– батько особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

– особа, яка взяла під опіку дитину;

– особа, яка взяла під опіку дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

– один з прийомних батьків;

– один з батьків – вихователів;

– піклувальник (Останні три умови передбачені статтею 186-1 Кодексу законів про працю України.)

Прослідковується ще одна особливість –  якщо до внесених змін скористатися такою відпусткою могла лише та жінка, яка працює, то з червня 2021 року така умова зникла з тексту статті, тому таке право настає відразу при укладанні трудового договору.  Тобто, в день прийняття на роботу працівник, який відповідає умовам надання соціальної відпустки на дітей, має право отримати таку відпустку.  Відтепер один із батьків, знаходячись у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідаючи умовам надання соціальної відпустки, перервавши таку відпустку, має право скористатися додатковою відпусткою без попереднього виходу на роботу.

 

Чи накопичуються дні соціальної відпустки на дітей?

Так, чинним законодавством не передбачено строку давності, після якого працівник втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо він з будь-яких причин не скористався  таким правом в попередні роки, то має право їх використати в поточному році в повному обсязі. В разі звільнення, частиною першою статті 24 Закону № 504 передбачено такому працівникові виплатити компенсацію за всі дні невикористаної додаткової соціальної відпустки, навіть за умови досягнення дитиною граничного віку для надання соціальної відпустки на дітей.