Головне управління Держпраці

у Херсонській області

Нормативно-правова база

Закони України
Перелік нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Держпраці:
– Закон України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI “Про зайнятість населення”;
– Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-XII “Про дорожній рух”;
– Закон України від 01 липня 1993 р. № 3356-XII “Про колективні договори і угоди”;
– Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
– Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР “Про оплату праці”;
– Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР “Про трубопровідний транспорт”;
– Закон України від 03 липня 1996 р. № 270/96-ВР “Про рекламу”;
– Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР “Про відпустки”;
– Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР “Про звернення громадян”;
– Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування”;
– Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127;
– Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”;
– Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ “Про об`єкти підвищеної небезпеки”;
– Закон України від 17 травня 2001 р. № 2407-ІІІ “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;
– Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-ІІІ “Про нафту і газ”;
– Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”;
– Закон України від 01 липня 2004 р. № 1967-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація”;
– Закон України від 08 вересня 2004 р. №1985-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі”;
– Закон України від 08 вересня 2004 р. № 1986-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві”;
– Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”;
– Закон України від 06 вересня 2005 р. № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;
– Закон України від 21 вересня 2006 2015 р. № 185-V “Про управління обєктами державної власності”;
– Закон України від 05 квітня 2007 р. № 877-IV “Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
– Закон України від 02 вересня 2008 р. № 345-VI “Про підвищення престижності шахтарської праці”;
– Закон України від 08 липня 2010 р. № 2467-VI “Про засади функціонування ринку природного газу”;
– Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”;
– Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”;
– Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади”;
– Закон України від 02 листопада 2011 р. № 3988-VІ “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовищ”;
– Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI “Про адміністративні послуги”;
– Закон України від 04 квітня 2013 р. № 178-VII “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки“;
– Закон України від 05 червня 2014 р. № 1315-VII “Про стандартизацію”;
– Угода про  асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII “Про ратифікацію Угоди про  асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співвтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”;
– Закон України від 02 вересня 2014 р. № 1669-VII “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”;
– Закон України від 15 січня 2015 р. № 124-VІІІ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”;
– Закон України від 02 березня 2015 р. № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”;
– Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу“

Міжнародні конвенції

Уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю)
Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Управління гірничого нагляду

Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму

Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг