Ринковий нагляд

Механізми здійснення державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією визначаються Законами України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», а також технічними регламентами. Відповідно до вимог цих нормативно-правових документів, суб’єкти господарювання зобов’язані вводити в обіг лише безпечну продукцію.

Доказом безпечності продукції є її відповідність національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартними.

Ринковий нагляд здійснюється відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно затверджуються органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності. Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції. Під час таких перевірок перевіряються характеристики лише того виду продукції, що є предметом перевірки. При цьому варто звернути увагу підприємців на те, що перевіряється не суб’єкт господарювання, а характеристики продукції, що вводиться (розповсюджується, виробляється, імпортується) ними в обіг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», що набрала чинності 20.06.2017 до сфери відповідальності Держпраці віднесені такі види продукції:

 • прості посудини високого тиску;
 • ліфти і запобіжні комплектувальні вироби;
 • канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки;
 • обладнання, що працює під тиском;
 • засоби індивідуального захисту;
 • вибухові матеріали промислового призначення;
 • обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі;
 • машини та устаткування;
 • пересувне обладнання, що працює під тиском;
 • знаки безпеки і захисту здоров’я працівників.

Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття заходів щодо нехарчової продукції, яка становить загрозу суспільним інтересам споживачів чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам чинного законодавства.

Законодавство України про ринковий нагляд розповсюджується на всіх суб’єктів господарювання, задіяних у постачанні продукції споживачу (користувачу): від виробника до кінцевого розповсюджувача по всьому ланцюгу.

Порядок звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції.

Звернення повинні бути оформленні відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Вимоги до звернення:

У зверненні має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • місце проживання громадянина;
 • викладено суть порушеного питання;
 • зауваження;
 • пропозиції;
 • заяви чи скарги;
 • прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Поштова та електронна адреси, за якими можуть подаватися звернення споживачів (користувачів) до Головного управління Держпраці у Херсонській області:

начальник Головного управління

Держпраці у Херсонській області

Берлим Віталій Володимирович

73026, м. Херсон, вул. Тираспільська, 1

тел. (0552) 49-30-18   Email: dsp@ks.dsp.gov.ua

начальник відділу експертної роботи, ринкового

нагляду та надання адміністративних послуг

Кравченко Петро Геннадійович

тел. (0552) 49-90-21   Email: dsp@ks.dsp.gov.ua


Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2736-VІ


Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2735-VІ


Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»


Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання»


Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»


Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 «Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску»


Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438 «Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів»


Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском»


Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»


Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі»


Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»


Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262 «Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників»


Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 802 «Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення»


Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 342 “Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг”


Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 536 “Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском”


Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки


Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік